Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Adema Buče 34
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 580 020
fax: 036 580 015

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 779
fax: 033 220 619  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 9, 2004 (10:56 AM).