Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 661 782
fax: 033 661 783  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:32 PM).