Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Musala 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 281 100
fax: 033 472 188

E-mail
Info@mvp.gov.ba (Kontakt e-mail)  

 
Web sajtovi Ministarstvo vanjskih poslova

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (02:28 PM).