Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 212 932
fax: 033 209 333

E-mail
kabinet@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 033 212 933  

Web sajtovi Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:43 PM).