Federalno ministarstvo zdravstva (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 664 245
fax: 033 664 246  

 
Web sajtovi Federalno ministarstvo zdravstva

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:48 PM).