Federalno ministarstvo kulture i športa (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 693
fax: 033 664 381  

Drugi brojevi telefona
Federalno ministarst: 033 663 691  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 9, 2004 (11:22 AM).