Federalno ministarstvo trgovine (Institucije FBiH)

Adresa (POSAO)
Dr Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 310 148
fax: 036 318 684  

 
Web sajtovi Federalno ministarstvo trgovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday January 12, 2007 (12:57 PM).