Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alipašina br. 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 562 870
fax: 033 201 602

E-mail
fmokolis@bih.net.ba (Kontakt adresa)
opstipos@bih.net.ba (Kontakt adresa)
mprostor@bih.net.ba (Sektor prostornog ur)
mehmed.cero@fmpuio.gov.ba (Sektor okoliša)
fmobnova@bih.net.ba (Sektor za realizacij)
fatimaha@bih.net.ba (Sektor za normativno)  

Drugi brojevi telefona
Federalno ministarst: 033 663 548
: 033 218 512
: 033 663 699
: 033 215 529
: 033 445 031
: 033 667 801
: 033 212 837
: 033 218 207
Sektor za normativno: 033 219 908
: 033 215 051
Sektor za opće, fina: 033 663 569  

Web sajtovi Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:31 PM).