Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 220 093
fax: 033 445 911  

 
Web sajtovi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (02:26 PM).