Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Čemaluša 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 650 143
fax: 033 650 094  

Drugi brojevi telefona
: 033 217 816  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday December 22, 2004 (04:31 PM).