Ured za informiranje FBiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 212 986
fax: 033 220 437  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:45 PM).