Federalna uprava civilne zaštite (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vitomira Lukića 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 467 970
fax: 033 767 560

E-mail
fucz@fbihvlada.gov.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
tel.: 033 201 523
fax.: 033 217 695  

Web sajtovi Federalna uprava civilne zaštite

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:01 PM).