Federalni zavod za statistiku (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 443 866
fax: 033 664 553

E-mail
bhstat@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
tel.: 033 664 553  

Web sajtovi Federalni zavod za statistiku

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:15 PM).