Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Reisa Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 214 481
fax: 033 214 481

E-mail
info@arhivfbih.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:27 AM).