Ministarstvo komunikacija i transporta BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 284 750
fax: 033 284 751  

Drugi brojevi telefona
: 033 668 493  

Web sajtovi Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (01:23 PM).