Federalna direkcija robnih rezervi (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Ćemaluša br. 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 207 911
fax: 033 210 138  

Drugi brojevi telefona
tel/fax: 033 210 138  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:57 AM).