Federalna komisija za nestala lica (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Musala 9/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 658 997
fax: 033 664 951

E-mail
compbih@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt tel.: 033 715 910
Kontakt tel.: 033 715 911  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:58 AM).