Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 212 884
fax: 033 212 883

E-mail
apfbih@bih.net.ba
apftbiro@bih.net.ba  

 
Web sajtovi Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday October 22, 2004 (12:59 PM).