Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Koševo 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 721 400
fax: 033 668 811

E-mail
agencija@fba.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday May 11, 2007 (03:55 PM).