Federalni zavod za MIO/PIO (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dubrovačka bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 445 600
fax: 036 445 693

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Ložionička 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 723 100
fax: 033 723 200

E-mail
info@fzmiopio.ba (Kontakt e-mail)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday March 10, 2011 (03:32 PM).