Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Ložionička 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: +387 (0)33 723-550
fax: +387 (0)33 716-400

E-mail
vrifbih@vrifbih.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday December 22, 2016 (03:05 PM).