Ured za nadzor društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dolina 8/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 443 292
fax: 033 443 318

E-mail
nados@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 033 223 318
: 033 223 319  

Web sajtovi Ured za nadzor društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday February 1, 2005 (01:56 PM).