Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mehmeda Spahe 5/IV
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 668 225
fax: 033 668 225

E-mail
zavod@smartnet.ba (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (03:04 PM).