Ministarstvo finansija i trezora BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 205 345
fax: 033 202 930

E-mail
trezorbih@mft.gov.ba (Kontakt e-mail)  

Drugi brojevi telefona
tel.: 033 219 862
fax.: 033 219 862  

Web sajtovi Ministarstvo finansija i trezora BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday July 31, 2012 (04:03 PM).