Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 941
fax: 033 220 548  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 9, 2004 (02:54 PM).