Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Čekaluša 86
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 270 170
fax: 033 270 100  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 9, 2004 (02:58 PM).