Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Branislava Šurševa 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 217 782
fax: 033 217 783

E-mail
a.rapa@kfbih.com (predsjednik)
j.lasic@kfbih.com (dopredsjednik)
z.bevanda@kfbih.com
m.idrizovic@kfbih.com
info@kfbih.com (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 15, 2005 (10:16 AM).