Narodna skupština Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301 099
fax: 051 301 087  

Drugi brojevi telefona
: 051 300 166
: 051 301 022
: 051 301 022  

Web sajtovi Narodna skupština Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:10 PM).