Odbor za mešunarodne odnose RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301 099  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:12 PM).