Vi niste logirani. Logirajte se ovdje.


Dolazeći rođendani (U narednih 30 dana)
idi na

mailing lista

eksportuj podatke

(Institucije BiH)
odaberi grupu

A [top]
Agencija za antidoping kontrolu BiH tel: 035 310 690
fax: 035 310 691 
Maršala Tita 36
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ada.gov.ba 
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine tel: 033 284 720
fax: 033 268 312 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@ads.gov.ba
konkursi@ads.gov.ba
obuke@ads.gov.ba 
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 051 340 170
fax: 051 340 180 
Miše Stupara 38
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
iddeea@iddeea.gov.ba 
Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
fax: 033 252 352 
Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
iga@igabih.com
lamijakozaric@igabih.com
vlatkotvrtkovic@igabih.com
d.mirko@inecco.net
rankaradovic@igabih.com 
Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
fax: 033 251 595 
Radićeva 8/V
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
office@javnenabavke.ba
kontakt@javnenabavke.ba 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine tel: +387 51 450 302
fax: +387 51 450 301 
Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
fax: 057 343 502 
Karađorđeva 8
71 123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
msa.info@annt.gov.ba 
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
fax: 051 223 452 
Vase Pelagića 11a
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
aod@bih.net.ba
josip_nevjestic@aod.ba
branislava_lisica@aod.ba
dijana_kovacevic@aod.ba
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba
dragica_duno@aod.ba
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
fax: 033 663 095 
Jadranska bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
aod@bih.net.ba
josip_nevjestic@aod.ba
branislava_lisica@aod.ba
dijana_kovacevic@aod.ba
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba
dragica_duno@aod.ba
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
fax: 033 554 796 
Obala Kulina Bana 4/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@azobih.gov.ba 
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine tel: +387 33 721 640
fax: +387 33 721 650 
Dzemala Bijedica b.b.
Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
info@rap.ba 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
fax: +387 (0)36 329 908 
Kneza Branimira br.12
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina 
 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180  Djure Danicica 1 (III)
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
fax: 033 278 081 
Avaz Twist Tower
Tešanjska 24A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
fax: 036 558 815 
Rade Bitange 30
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine tel: 033 560 340
fax: 033 209 475 
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
arz@arz.gov.ba 
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine tel: 033 209 761
fax: 033 209 761 
Kulovića 4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
genderagencijabih1@bih.net.ba 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 430 510
fax: + 387 51 462 302 
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina 
info@hea.gov.ba 
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine tel: 036 336 950
fax: 036 336 990 
dr. Ante Starčevića b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
agencija@fsa.gov.ba 
Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
fax: 033 220 622 
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhas@bhas.ba 
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini tel: 033 726 250
fax: 033 726 251 
Vilsonovo šetalište broj 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
azlpinfo@azlp.gov.ba 
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH tel: 057 342 799  Nikole Tesle bb
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@apik.ba 
Arhiv Bosne i Hercegovine tel: 033 206 492
fax: 033 206 492 
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@arhivbih.gov.ba 
C [top]
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja tel: 036/333-980
fax: 036/333-991 
Kneza Branimira 12
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
fax: 051 312 848 
Miše Stupara 26
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
fax: 033 464 565 
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centar za uklanjanje mina u BiH     bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centralna banka BiH tel: 033 278 222
fax: 033 215 094 
Maršala Tita 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
fax: 033 251 329 
Mula Mustafe Bašeskije 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@izbori.ba
info@izbori.ba
webmaster@izbori.ba 
D [top]
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
fax: 033 225 930 
Kulovića 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
 
Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
fax: 033 296 473 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
press@dei.gov.ba 
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 051 921 222
fax: 051 921 520 
Ulica vojvode Pere Krece bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
bhdca@bhdca.gov.ba 
Dom za ljudska prava BiH   Simeuna Đaka 5
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
commission@hrc.ba 
Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
fax: 033 561 153 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
commission@hrc.ba 
Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
fax: 033 702 480 
Adema Buće 102
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
fax: 033 201 170 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
fax: 035 302 077 
Miška Jovanovića 4
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@derk.ba 
F [top]
Fond za povratak Bosne i Hercegovine tel: 033 219 626
fax: 033 552 631 
Koste Hermana 11
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fondzapov.gov.ba 
G [top]
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 664 716
fax: 033 211 658 
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
mbagaric@smartnet.ba 
Granična policija BiH tel: 033 755 300
fax: 033 755 305 
Reufa Muhića 2a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
I [top]
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
fax: 036 311 212 
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
ombud.consum@tel.net.ba 
Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
fax: 033 721 311 
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
slale@bata.gov.ba
zpetrovic@bata.gov.ba
mmarkovic@bata.gov.ba 
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine tel: 036 334 381
fax: 036 318 420 
Kneza Domagoja 20
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ipr.gov.ba
mostar@ipr.gov.ba
sarajevo@ipr.gov.ba 
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine tel: 033 668 716
fax: 033 714 711 
Dolina 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@met.gov.ba 
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine tel: 057 310 560
fax: 057 310 575 
Vojvode Radomira Putnika 34
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
stand@bas.gov.ba 
K [top]
Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
fax: 033 464 565 
Trg Bosne i Hercegovne 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
fax: 051 462 509 
Jug Bogdana bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
fax: 033 444 052 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
fax: 033 276 768 
Maršala Tita 9A/1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
aneks8ko@bih.net.ba 
Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
fax: 033 251 408 
Dubrovačka 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@bihkonk.gov.ba 
M [top]
Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
fax: 033 212 927 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
fax: 033 202 930 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
trezorbih@mft.gov.ba 
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
fax: 033 284 751 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 285 500
fax: 033 206 094 
Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
 
Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
fax: 033 223 504 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@mpr.gov.ba 
Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
fax: 033 213 628 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
fax: 033 445 911 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja tel: 033 290 700
fax: 033 217 711 
Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
infouprava@uzzb.gov.ba 
Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
fax: 033 472 188 
Musala 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
Info@mvp.gov.ba 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
fax: 033 206 140 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
ljudprav@mhrr.gov.ba 
O [top]
Odbor državne službe za žalbe tel: 033 295 801  Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
fax: 033 666 004 
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ohro.ba
ombudsman@bl.ohro.ba 
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992  Jovana Dučića 41
51000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@ohro.ba
ombudsman@bl.ohro.ba 
P [top]
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine tel: 033 284 450
fax: 033 233 480 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
fax: 033 223 641 
Obala Kulina bana 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@pbr.gov.ba 
R [top]
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 033 250 600
fax: 033 713 080 
Mehmeda Spahe 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@rak.ba 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 036 333 670
fax: 036 333 671 
Biskupa Čule bb/II
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina 
info@rak.ba 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
fax: 051 222 411 
Nikole Tesle 13
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina 
info@rak.ba 
S [top]
Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
fax: 033 555 620 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
pbihinfo@bih.net.ba 
Služba za poslove sa strancima tel: 033 772 950
fax: 033 772 982 
Pijačna br. 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
stranci@sps.gov.ba 
Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
fax: 033 217 966 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
szpbih@smartnet.ba 
Sud BiH tel: 033 707 100
fax: 033 707 320 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
T [top]
Transparency International BiH tel: 051 216 369
fax: 051 216 369 
Gajeva 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@ti-bih.org 
Transparency International BiH tel: 033 220 049
fax: 033 220 049 
Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ti-bih.org 
Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
fax: 033 707 463 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@tuzilastvobih.gov.ba 
U [top]
Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
fax: 051 335 101 
Ulica Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@uino.gov.ba 
Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
fax: 033 565 761 
Vrazova 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
parco.office@parco.gov.ba 
Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
fax: 033 207 756 
Maršala Tita 11a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
urz@bih.net.ba 
Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 703 573
fax: 033 703 565 
Hamdije Čemerlića 2/XIII
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
saibih@bih.net.ba
msego@revizija.gov.ba
btrninic@revizija.gov.ba 
Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 565 700
fax: 033 565 725 
Radićeva 8/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@vet.gov.ba 
Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944  Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
fax: 033 561 134 
Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ustavnisud.ba 
V [top]
VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE tel: 033 663 370
fax: 033 214 292 
Branislava Đurđeva 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
cis@komorabih.ba 
Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
fax: 033 211 464 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
fax: 033 707 550 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
press@hjpc.ba
vstvbih@pravosudje.ba
csd@pravosudje.ba
udt@hjpc.ba
predsjednik@hjpc.ba
predmeti@pravosudje.ba Adresar verzija 1.03 | ADSBiH homepage | USBiH homepage
© 2004 Agencija za državnu službu BiH i Ustavni sud BiH. Sva prava pridržana.