Vi niste logirani. Logirajte se ovdje.


Dolazeći rođendani (U narednih 30 dana)
idi na

mailing lista

eksportuj podatke

(Institucije FBiH)
odaberi grupu

A [top]
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 721 400
fax: 033 668 811 
Koševo 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
agencija@fba.ba 
Agencija za državnu službu Federacije BiH tel: 033 552 040
fax: 033 552 040 
Kulovića broj 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@adsfbih.gov.ba 
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: 033 771 870
fax: 033 771 880 
Mustafe Pintola 1
Ilidža
Bosna i Hercegovina
FBiH 
akaz@akaz.ba 
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: 033 212 884
fax: 033 212 883 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
apfbih@bih.net.ba
apftbiro@bih.net.ba 
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 214 481
fax: 033 214 481 
Reisa Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@arhivfbih.gov.ba 
C [top]
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH tel: 033 562 550
fax: 033 445 475 
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
tanja.hadziavdic@cest.gov.ba 
D [top]
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH tel: 033 219-190
fax: 033 205 547 
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
F [top]
Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
fax: 033 210 138 
Ćemaluša br. 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
fax: 033 664 951 
Musala 9/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
compbih@bih.net.ba 
Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
fax: 033 767 560 
Vitomira Lukića 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fucz@fbihvlada.gov.ba 
Federalna uprava policije tel: 033 280 020
fax: 033 207 614 
Mehmeda Spahe 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
fax: 033 201 784 
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
fax: 033 276 701 
Bardakčije 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 100
fax: 033 723 200 
Ložionička 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fzmiopio.ba 
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 445 600
fax: 036 445 693 
Dubrovačka bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fzmiopio.ba 
Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
fax: 033 212 625 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
fax: 033 664 553 
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhstat@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
fax: 033 220 619 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
fax: 036 580 015 
Adema Buče 34
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
fax: 033 203 152 
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fmf.kab@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
fax: 033 664 381 
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
fax: 033 276-380 
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
fax: 036 355 742 
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677  Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
fax: 033 663 659 
Maršala Tita 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fmpvs.gov.ba
inffmpvs@bih.net.ba
marinko.bozic@fmpvs.gov.ba
faketa.begovic@fmpvs.gov.ba 
Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
fax: 033 213 151 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
fax: 033 667 866 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
fax: 036 550 024 
Trg Ivana Krndelja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
fax: 033 201 602 
Alipašina br. 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fmokolis@bih.net.ba
opstipos@bih.net.ba
mprostor@bih.net.ba
mehmed.cero@fmpuio.gov.ba
fmobnova@bih.net.ba
fatimaha@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
fax: 033 661 783 
Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
fax: 033 667 295 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
fax: 033 218 538 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
fax: 036 449 122 
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo trgovine      
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
fax: 033 207 606 
Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
fax: 033 209 333 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kabinet@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
fax: 033 664 246 
Maršala Tita 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
fax: 033 200 981 
Valtera Perića 15/5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614  Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
fax: 033 776 196 
Hifzi Bjelevca 54
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fondstan.lol.ba
uprava@fondstan.lol.ba 
Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
fax: 033 252 218 
Širokac 22
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fondkantona@bih.net.ba
fondks@bosnia.ba 
G [top]
Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 665 883
fax: 033 265 200 
Hakije Kulenovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 217 782
fax: 033 217 783 
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
a.rapa@kfbih.com
j.lasic@kfbih.com
z.bevanda@kfbih.com
m.idrizovic@kfbih.com
info@kfbih.com 
I [top]
Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 667 929
fax: 033 653 461 
Valtera Perića 15
71000 Ssarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
K [top]
Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 645 195
fax: 033 721 740 
Zagrebačka 41 B
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Sarajevski 
kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba 
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 203 862
fax: 033 211 655 
Čemaluša 9/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
P [top]
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 219-190
fax: 033 203-233 
Hamdije Kreševljakovića 3
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Porezna uprava Federacije BiH tel: 033 222 711
fax: 033 206 535 
Husrefa Redžića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@pufbih.ba 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH tel: 036 332 963
fax: 036 332 966 
Zagrebačka 10
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783 
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba 
R [top]
Registar vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 279 150
fax: 033 279 151 
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
uprava@rvp.ba
info@rvp.baOpšte informacije
support@rvp.ba 
S [top]
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
fax: 033 223 014 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
U [top]
Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
fax: 033 220 437 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ured za nadzor društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 443 292
fax: 033 443 318 
Dolina 8/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
nados@bih.net.ba 
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: +387 (0)33 723-550
fax: +387 (0)33 716-400 
Ložionička 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
vrifbih@vrifbih.ba 
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
fax: 033 650 094 
Čemaluša 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
fax: 033 666 587 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 251 650
fax: 033 251 651 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
V [top]
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 203 147
fax: 033 444 718 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fbihvlada.gov.ba 
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 664 752
fax: 033 664 754 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Z [top]
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH tel: 033 225-321
fax: 033 203 232 
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 663 941
fax: 033 220 548 
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 279 350  Maršala Tita 9/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 668 225
fax: 033 668 225 
Mehmeda Spahe 5/IV
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
zavod@smartnet.ba 
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 270 170
fax: 033 270 100 
Čekaluša 86
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 Adresar verzija 1.03 | ADSBiH homepage | USBiH homepage
© 2004 Agencija za državnu službu BiH i Ustavni sud BiH. Sva prava pridržana.