Vi niste logirani. Logirajte se ovdje.


Dolazeći rođendani (U narednih 30 dana)
idi na

mailing lista

eksportuj podatke

(Institucije RS)
odaberi grupu

A [top]
Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS tel: 051 348 348
fax: 051 348 346 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
aaqi@blic.net 
Agencija za državnu upravu Republike Srpske tel: 051 346 051
fax: 051 346 056 
Vladike Platona 66
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
adurs@adu.vladars.net 
Agencija za lijekove Republlike Srpske, prestala sa radom 01.05.2009. tel: 051 456 040
fax: 051 450 301 
Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
opp@al.rs.ba 
Arhiv Republike Srpske tel: 051 301 528
fax: 051 301 528 
Aleji Svetog Save 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
arhivrs@inecco.net 
B [top]
Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske tel: 051 331 565
fax: 051 331 566 
  press@biro.vladars.net 
C [top]
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj tel: 051 43 04 20
fax: 051 43 40 40 
Ul. Bulevar Stepe Stepanovića br.60
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
sekretar@rs.cest.gov.ba 
Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
fax: 051 223 718 
Bana Milosavljevića 6
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
crhov_rs@inecco.net 
D [top]
Direkcija za privatizaciju RS - ugašena tel: 051 308 311
fax: 051 311 245 
Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
slavica.skoro@rsprivatizacija.com 
F [top]
Fond stanovanja Republike Srpske tel: 051 218 617     
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske tel: 051 221 270
fax: 051 217 947 
Vladike Platona 3
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
office@rsdef.org 
G [top]
Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpsk tel: 051 247 427
fax: 051 247 590 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
gcrsoffice@blic.net
gcrs_jelena@blic.net
d.tepsic@gc.vladars.net 
K [top]
Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813     
Komisija za hartije do vrijednosti Republike Srpske tel: 051 218 362
fax: 051 218 361 
Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@sec.rs.ba 
Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531     
M [top]
Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414     
Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
fax: 051 331 351 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mf@mf.vladars.net 
Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
fax: 051 331 548 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mnk@mnk.vladars.net 
Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
fax: 051 300 243 
  mo@mo.vladars.net 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
fax: 051 331 612 
Nemanjina 22
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mps@mps.vladars.net 
Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
fax: 051 331 594 
  mpr@mpr.vladars.net 
Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
fax: 051 331 721 
  mer@mer.vladars.net 
Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
fax: 051 331 423 
  mp@mp.vladars.net 
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
fax: 051 331 652 
  mpb@mpb.vladars.net 
Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
fax: 051 331 612 
  msv@msv.vladars.net 
Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
fax: 051 331 499 
  mtt@mtt.vladars.net 
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
fax: 051 331 296 
  mup@mup.vladars.net 
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
fax: 051 331 681 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
muls@muls.vladars.net 
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
fax: 051 331 436 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
meoi@meoi.vladars.net 
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
fax: 051 331 471 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mirl@mirl.vladars.net 
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS     mgr@mgr.vladars.net 
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
fax: 051 216 601 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mszs@mszs.vladars.net 
N [top]
Narodna skupština Republike Srpske tel: 051 301 099
fax: 051 301 087 
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
O [top]
Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099     
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429     
Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941     
Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590     
Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941     
Ombudsmen Republike Srpske tel: 051 303-451
fax: 051 313-578 
Kralja Alfonsa XIII/21
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
ombudsman@blic.net 
P [top]
Poreska uprava Republike Srpske tel: 051 332 300
fax: 051 300 199 
Bana Milosavljevića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@poreskaupravars.org 
R [top]
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
fax: 051 213 549 
Veselina Masleše 24/II
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
rscad@rscad.org 
Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
fax: 051 215 405 
   
Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
fax: 051 316 005 
   
Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
fax: 051 308 794 
   
Republička direkcija za robne rezerve      
Republička direkcija za vode Republike Srpske - Bijeljina tel: 055 201 784
fax: 055 211 517 
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina
RS 
rdvt@rstel.net 
Republička uprava carina tel: 051 301 290  Dr. Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
fax: 057 340 257 
Vuka Karadžića 17
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Republički devizni inspektorat tel: 051300 431     
Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852     
Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100     
Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
fax: 051 221 674 
   
Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
fax: 051 331 761 
   
Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750     
Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005     
Republički zavod za cijene tel: 057 226 594     
Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413     
Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625     
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495     
Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
fax: 051 303 583 
Veljka Mlađenovića 12 d
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
stat@rzs.rs.ba 
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062     
Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497     
Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
fax: 051 316 169 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
rjt@inecco.net 
S [top]
Služba predsjednika Republike Srpske tel: 051 211 585
fax: 051 212 018 
   
U [top]
Ustavni sud Republike Srpske tel: 051 301-218  Karlja Alfonsa XIII broj 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
V [top]
Vijeće Naroda Republike Srpske tel: 051 301 977     
Vlada Republike Srpske tel: 051 331 333
fax: 051 331 366 
   
Vrhovni sud Republike Srpske tel: 051 212 801
fax: 051 226 071 
Aleja Svetog Save bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Z [top]
Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017     Adresar verzija 1.03 | ADSBiH homepage | USBiH homepage
© 2004 Agencija za državnu službu BiH i Ustavni sud BiH. Sva prava pridržana.